Javni pozivi i natječaji - Razvojna agencija Općine Gračac
Disable Preloader

Javni pozivi i natječaji

Svrha Natječaja je povećanje učinkovitog korištenja energije.


Korisnici - fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika


Raspoloživost sredstava - 141.865.200,00 HRK


Intenzitet potpore - Do 50 % iz Instrumenta Europske unije za oporavak (EURI)


Intenzitet potpore po projektu može se uvećati za dodatnih 20% u sljedećim slučajevima:


a. ulaganje provodi mladi poljoprivrednik
b. ulaganje se odvija u planinskom području, području sa značajnim prirodnim ograničenjima ili ostalim područjima s posebnim ograničenjima (članak 31. i 32. Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (SL L 347, 20. 12. 2013., str. 487 – 548, u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1305/2013) ili
c. ulaganje je povezano s agro-okolišnim i klimatskim djelatnostima (članak 28. Uredbe (EU) br. 1305/2013) i ekološkom poljoprivredom (članak 29. Uredbe (EU) br. 1305/2013.


Najveći intenzitet kombinirane potpore ne smije biti veći od 70 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta.


Visina javne potpore


Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 5.000 EUR.
Najviša visina javne potpore po projektu iznosi:
a) 1.000.000 EUR
b) do 100.000 EUR za korisnike čiji je zbroj vrijednosti prometa kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 100.000 EUR, korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu, pri čemu vrijednost potpore za navedene tipove korisnika može biti veća u slučaju kada zatraže potporu veću od 100.000 EUR koju dokazuju obvezujućim pismom namjere banke koje se odnosi na vrijednost projekta u cijelosti.


Rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu potvrde o Podnošenju zahtjeva za potporu traje od 1. ožujka 2022. godine od 12:00 sati do 27. travnja 2022. godine do 12:00 sati.


Više o Natječaju doznajte OVDJE.Natrag
scroll to top