Javni pozivi i natječaji - Razvojna agencija Općine Gračac
Disable Preloader

Javni pozivi i natječaji

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljuje Javni poziv za financiranje izrade projektne dokumentacije za prijavu projekata za financiranje iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (u daljnjem tekstu: Poziv) u 2022. godini. Predmet Poziva je izrada projektno-tehničke dokumentacije za projekte koji:  •  se odnose na komponentu 1. Gospodarstvo - C1 .6. Razvoj održivog, inovativnog i otpornog turizma Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021 . - 2026. (u daljnjem tekstu: NPOO) koja je u nadležnosti Ministarstva turizma i sporta,

  • su u skladu s nacionalnim strategijama i zakonodavstvom iz područja zaštite okoliša i prirode, te klimatskih aktivnosti.


Svrha Poziva je priprema projektno-tehničke dokumentacije za prijavu projekata na javne pozive za razvoj, obnovu, rekonstrukciju i/ili prilagodbu javne i privatne turističke infrastrukture u skladu s uvjetima i ciljevima NPOO. Ovim Pozivom podupiru se mjere koje doprinose učinkovitom korištenju prirodnih resursa u razvoju i radu turističkih objekata i usluga, očuvanju čistoće okoliša kroz smanjenje onečišćenja tla, zraka i vode, smanjenju stvaranja otpada koje uzrokuje turizam, povećanju sigurnosti posjetitelja i otpornosti posjetiteljske infrastrukture te smanjivanju ekološkog otiska posjećivanja u zonama pritisaka. Projekti koji će se financirati putem NPOO imaju obavezu uključivanja načela održivog razvoja. 


KORISNICI SREDSTAVA I UVJETI ZA DODJELU SREDSTAVA


Pravo na korištenje sredstava Fonda u svojstvu Korisnika po ovom Pozivu mogu ostvariti:


- javne ustanove


- jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave


- trgovačka društva i obrtnici koji:


- imaju sjedište na području Republike Hrvatske,


- podnesu zahtjev za korištenje sredstava Fonda sukladno uvjetima ovog Poziva, dostave obveznu dokumentaciju i ispunjavaju uvjete sukladno ovome Pozivu,


- nemaju dugovanja s osnova javnih davanja prema potvrdi Porezne uprave, nemaju dospjelih nepodmirenih i/ili nereguliranih dugovanja prema Fondu,


- nemaju poslovne račune u blokadi, prihvate uvjete zajedničkog sudjelovanja u financiranju izrade projektnotehničke dokumentacije za koju se odobravaju sredstva po ovom Pozivu


te ukoliko trgovačko društvo ili obrtnik:


- ostvaruje pravo na dodjelu sredstava potpore de minimis


Po ovom Pozivu svaki podnositelj zahtjeva može dostaviti jedan (1) zahtjev za financiranje. Iznos raspoloživih sredstva po ovom Pozivu iznosi 3.000.000,00 kn.


Poziv možete pogledati OVDJE.Natrag
scroll to top