Javni pozivi i natječaji - Razvojna agencija Općine Gračac
Disable Preloader

Javni pozivi i natječaji

Predmet programa je dodjela bespovratnih sredstava gospodarskim subjektima registriranim na područjima jedinica lokalne samouprave koje ulaze u prve četiri skupine prema vrijednosti indeksa razvijenosti i s udjelom više od 5% u stanovništvu pripadnika nacionalnih manjina prema Popisu stanovništva iz 2011. godine.

Ciljevi ovog Programa su:  • rast i razvoj poduzetništva

  • tehnološko unapređenje i jačanje konkurentnosti

  • uravnotežen regionalni razvoj.


 
Korisnici bespovratnih sredstava temeljem ovog Programa mogu biti mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge), koji su u većinskom privatnom vlasništvu  osoba koje su pripadnici nacionalne manjine (više od 50%) ili zapošljavaju osobe koje su pripadnici nacionalne manjine, osim onih kojima je pretežita djelatnost prema Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD 2007 (“Narodne novine”, broj 58/07 i 72/07), iz Područja A–Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo..
 
Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 50.000,00 kuna.
Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 100.000,00 kuna.
 
Ukupna vrijednost Programa je 10.000.000,00 kuna.
 
Prijave se zaprimaju isključivo od 25. srpnja. do 25. kolovoza 2022. godine.
Otvoreni javni poziv je otvoren do 25. kolovoza 2022. godine.
 
Prijava (Prijavni obrazac s propisanom dokumentacijom) se podnosi Ministarstvu neposredno ili putem pošte od 25. srpnja 2022. godine na adresu:
 


MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA Prijava na Otvoreni javni poziv za Program „Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina“ za 2022. godinu Ulica grada Vukovara 78 10000 ZAGREB

 Više informacija i potrebnu dokumentaciju možete pogledati ovdje.Natrag
scroll to top