Disable Preloader

Pravo na pristup informacijama

Razvojna agencija Općine Gračac osnovana je Odlukom o osnivanju Razvojne agencije Općine Gračac od 9. travnja 2019. godine („Službeni glasnik Općine Gračac“ 3/19), kao javna ustanova.

Osnivač Agencije je Općina Gračac
Sjedište Agencije je u Gračacu, Nikole Tesle 37.

Djelatnost Agencije je:

- pružanje tehničke pomoć lokalnim vlastima u izradi projektnih prijedloga za financiranje kroz nacionalne i EU fondove,
- koordinacija izrade strategije razvoja jedinica lokalne samouprave,
- koordinacija izrade akcijskih planova za provedbu strategije razvoja jedinica lokalne samouprave,
- praćenje provedbe strategije razvoja jedinice lokalne samouprave,
- poticanje pripreme razvojnih projekata na području jedinica lokalne samouprave,
- sudjelovanje u izradi razvojnih projekata i strateških projekata regionalnog razvoja statističke regije,
- suradnja s drugim lokalnim razvojnim agencijama i regionalnim koordinatorima radi stvaranja i provedbe zajedničkih projekata,
- sudjelovanje u provedbi programa Ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave,
- nadzor i evaluacija nad provedbom projekata,
- izrada studija izvodljivosti, poslovnih planova i investicijskih studija,
- informiranje o otvorenim natječajima, pružanje pomoći pri apliciranju na natječaje, priprema i izrada dokumentacije, programa i projekata koji se radi njegova financiranja ili sufinanciranja prijavljuju na raspisane natječaje državnih tijela, fondova i drugih institucija, za potrebe Osnivača, njegovih proračunskih i izvanproračunskih korisnika te njihovih projektnih partnera,
- poticanje ulaganja u malo gospodarstvo,
- informiranje poduzetnika o mjerama poticanja i razvoja malog i srednjeg gospodarstva, turizma i poljoprivrede,
- obrada i rješavanje predmeta za Osnivača, koji su izravno ili neizravno vezani za razvoj gospodarstva na području Općine Gračac,
- druge djelatnosti koje su u funkciji razvoja gospodarstva, turizma i poljoprivrede na području Općine Gračac,
- distribucija tiska,
- djelatnost javnog informiranja,
- djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga,
- djelatnost pružanja audio i/ili audiovizualnih medijskih usluga,
- komplementarne djelatnosti audiovizualnim djelatnostima,
- priprema i organizacija te javno izvođenje dramskih, glazbeno-scenskih, lutkarskih i drugih scenskim djela (scenska i glazbeno-scenska djela),
- organiziranje savjetovanja, kongresa, seminara, tečajeva i zabavnih manifestacija,
- savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem,
- Računovodstveni poslovi.

scroll to top