Javni pozivi i natječaji - Razvojna agencija Općine Gračac
Disable Preloader

Javni pozivi i natječaji

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja donijelo je Program dodjele državnih potpora za ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije za javne isporučitelje vodnih usluga i davatelja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada. Potpora u okviru Programa usmjerena je na otklanjanje tržišnog nedostatka vezanog uz negativne vanjske učinke na tržištu energije za javne isporučitelje vodnih usluga davatelja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada, stvaranjem uvjeta putem poticaja za povećanje udjela OIE u ukupnoj proizvodnji energije. Cilj Programa je i omogućavanje ispunjenja obveza Republike Hrvatske iz Nacionalnog energetskog i klimatskog plana smanjenjem emisija stakleničkih plinova i povećanje korištenja OIE  do 2023. godine, sve to temeljem provedene analize potreba za ulaganjem, zrelosti investicija, prioriteta politika odnosno utjecaja i potencijala za korištenje ostalih izvora financiranja.


Ovaj program namijenjen je isporučiteljima vodnih usluga radi ulaganja u izgradnju postrojenja koja koriste OIE, a mogu biti planirani na proizvodnim postrojenjima korisnika kao i na drugim objektima i površinama povezanim s proizvodnim postrojenjima korisnika.


 Natrag
scroll to top